Vyhledávání

Informace o Obecní knihovně
v Městečku Trnávce

Obecní knihovna v Městečku Trnávce, základní knihovna
Provozovatel: Obec Městečko Trnávka
Evidenční číslo knihovny: 3180/2002 (přiděleno Ministerstvem kultury ČR)Jsme obyčejná venkovská knihovna v neobyčejně příjemném prostředí. Městečko Trnávka je obec ležící 7,5 km jihovýchodně od Moravské Třebové. Významnou památkou je zřícenina hradu Cimburk, jehož historie se datuje od roku 1280. V obci je evidováno 12 částí obcí, celkem cca s 1500 obyvateli.

Obecní knihovna zažila ve své cca 80 leté historii několik působišť. Poslední stěhování v roce 2012 proběhlo pomocí živého řetězce dětí místní ZŠ a MŠ do nových prostor v Obecním domě, v nově zrekonstruované budově stoleté mlékárny. Knihovna se nachází v 1. patře, bezbariérový přístup je zajištěn výtahem. Knihovna má 112 m2 plochy k užívání, tvoří ji 2 propojené místnosti a sklad se zázemím pro knihovnici. Menší místnost je pro dětské čtenáře, kromě knížek je zde i dětský koutek s kobercem a spousta obrázků, polštářů a hraček. Pro dospělé návštěvníky je určena vstupní „hala“ knihovny, kterou tvoří hlavně regály plné knih. Naší velkou chloubou je výpůjční pult, který jsme si postavili z vyřazených knih. Po schodech nahoru mohou návštěvníci knihovny vystoupat do galerie knihovny. Tento ze dřeva upravený podkrovní prostor využíváme nejen jako čítárnu, především zde však pořádáme výstavy, přednášky a také je to ideální noclehárna pro tradiční Noc s Andersenem.

Pryč jsou ty časy, kdy jsme knížku hledali v zásuvkách plných knižních lístků a pak čekali na jejich orazítkování… I naše knihovna je už 13 let v tomto směru moderní a díky programům RISK a VISK vybavena počítači a knihovním systémem Clavius. Pro uživatele nabízíme 3 počítače s internetovým vybavením zdarma, také umožňujeme připojení přes WIFI. Počet hodin pro veřejnost je 18 hod týdně. Naší regionální knihovnou je Městská knihovna Ladislava z Boskovic v Moravské Třebové. Díky výměnnému fondu máme pravidelný přísun nemalého množství nových knih. Pro své čtenáře nabízíme meziknihovní výpůjční služby, informační služby, tisk, kopírování a laminování dokumentů. Každoročně se účastníme projektů Česká knihovna, Knihovna 21. století, Knížka pro prvňáčka a Den pro dětskou knihu. V loňském roce jsme se zapojili do velice prospěšného projektu malých knihoven MAS Moravskotřebovsko, Jevíčsko a Hlinecko „Nezapomeňte se vrátit“, získali jsme nejen cenné rady a informace pro práci v knihovně, ale také pěkné vybavení do knihovny.

Obec všestranně podporuje provoz knihovny i její kulturní programy, hradí veškeré finanční výdaje. Na nákup knih a časopisů máme ročně k dispozici cca 30 000,- Kč, stav knihovního fondu ke konci loňského roku je 8897 knihovních jednotek. Registrovaných čtenářů máme 266, z toho 120 dětí, návštěvnost stoupá při pořádání různých akcí během roku. Jako ostatní knihovny spolupracujeme se základní a mateřskou školou a všemožnými způsoby motivujeme děti ke čtení. Tradičními knihovními akcemi jsou Březen měsíc knihy, Týden čtení, Maraton čtení, Děti čtou seniorům, Noc s Andersenem, Pasování na čtenáře, Týden knihoven, Den pro dětskou knihu. Snažíme se také obohatit kulturní program obce a pořádáme besedy cestovatelské, se spisovateli, historiky, besedy o zdraví, psychologii písma, trénování paměti atd. Připravovali jsme výstavy obrazů, fotografií, velice inspirativní byla výstava starožitností a věcí z půdy, jarní výstava keramiky, výstava betlémů, koláží, ručních prací a dovedností našich spoluobčanů. Nejen pro rodiče s dětmi nabízíme společné čtení a předčítání, výtvarné a arteterapeutické dílny, hravé odpoledne s deskovými hrami, toulky městečkem. Velký úspěch měly akce malování na chodník a bublinový den na Mezinárodní den dětí.

Myslím, že v knihovně nabízíme příznivé podmínky nejen ke čtení, ale i k setkávání se lidí při různých aktivitách. Důkazem toho jsou návštěvníci knihovny, kteří se k nám rádi vracejí a tím nás motivují k dalším činnostem a nápadům.
Diplom

Prezentace MAS - ZDE


...

PO: 9:00 - 16:00
ÚT: zavřeno
ST: 9:00 - 16:00
ČT: zavřeno
PÁ: 9:00 - 12:00

Nabízíme donáškovou službu knih až domů pro starší a nemohoucí občany. Objednávky možné na emailu nebo telefonu (viz sekce rychlý odkaz níže).


Obecní knihovna M. Trnávka
tel: 461 329 264, 731 449 268
e-mail: knihovna.trnavka@mtrnavka.cz


» mesteckotrnavka.cz - obec
» zsmtrnavka.cz - ZŠ a MŠ
» ostrnka.cz - o.s. Trnka
» dsmt.cz - divadelní soubor

Městská knihovna Ladislava z Boskovic
Národní knihovna České republiky
Moravská zemská knihovna

» Další odkazy
© Copyright 2015 - Obecní knihovna Městečko Trnávka | webdesign - Lucie Procházková